top Hommage an Léon Spilliaert II

Hommage an Léon Spilliaert II
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Hommage an Léon Spilliaert III

Hommage an Léon Spilliaert III
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XXIV

Ölstudie Mai XXIV
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XXV

Ölstudie Mai XXV
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XXVI

Ölstudie Mai XXVI
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XXVII

Ölstudie Mai XXVII
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XIX

Ölstudie Mai XIX
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XX

Ölstudie Mai XX
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XXI

Ölstudie Mai XXI
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth

top Ölstudie Mai XXII

Ölstudie Mai XXII
Öl und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2019

Detlev Foth