top Hommage an Albrecht Dürer II

Hommage an Albrecht Dürer II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Albrecht Dürer III

Hommage an Albrecht Dürer III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Akt Dezember I

Akt Dezember I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Akt Dezember II

Akt Dezember II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
70 x 100 cm
2018

Detlev Foth

top Akt Dezember III

Akt Dezember III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
70 x 100 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Pieter de Hooch I

Hommage an Pieter de Hooch I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Pieter de Hooch II

Hommage an Pieter de Hooch II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Pieter de Hooch III

Hommage an Pieter de Hooch III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Jean-Baptiste Greuze I

Hommage an Jean-Baptiste Greuze I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Jean-Baptiste Greuze II

Hommage an Jean-Baptiste Greuze II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
70 x 100 cm
2018

Detlev Foth