top Vladimir Nabokov I

Vladimir Nabokov I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Vladimir Nabokov II

Vladimir Nabokov II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Herbert Achternbusch III

Herbert Achternbusch III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Torso November

Torso November
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Selbst mit kleinem Hund

Selbst mit kleinem Hund
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Selbst mit großem Hund

Selbst mit großem Hund
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Herbert Achternbusch I

Herbert Achternbusch I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Josef Bierbichler I

Josef Bierbichler I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Malerin, sich erschöpft an Staffelei lehnend

Malerin, sich erschöpft an Staffelei lehnend
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Herbert Achternbusch II

Herbert Achternbusch II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth