top Kriegsverbrecher Hermann Becker-Freyseng

Kriegsverbrecher Hermann Becker-Freyseng
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Mörder Richard Baer

Mörder Richard Baer
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Mörder Gerhard Palitzsch

Mörder Gerhard Palitzsch
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Mörder Arthur Liebehenschel

Mörder Arthur Liebehenschel
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Mörder Maximilian Grabner

Mörder Maximilian Grabner
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Mörder Heinrich Müller

Mörder Heinrich Müller
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Kriegsverbrecher Walter Schellenberg

Kriegsverbrecher Walter Schellenberg
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Mörder Karl Wolff

Mörder Karl Wolff
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth

top Holy Shit, Baby!

Holy Shit, Baby!
Nov.2020,
Atelier Düsseldorf

top Mörder Dr. Siegfried Handloser

Mörder Dr. Siegfried Handloser
2020
Kohle und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm

Detlev Foth