top Hommage an Pieter de Hooch III

Hommage an Pieter de Hooch III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Jean-Baptiste Greuze I

Hommage an Jean-Baptiste Greuze I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Jean-Baptiste Greuze II

Hommage an Jean-Baptiste Greuze II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
70 x 100 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Jean-Baptiste Greuze III

Hommage an Jean-Baptiste Greuze III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Genie I

Genie I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Genie II

Genie II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Genie III

Genie III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Vladimir Nabokov I

Vladimir Nabokov I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Vladimir Nabokov II

Vladimir Nabokov II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Herbert Achternbusch III

Herbert Achternbusch III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth