top Hommage an Richard E. Miller II

Hommage an Richard E. Miller II
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
70 x 100 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Richard E. Miller III

Hommage an Richard E. Miller III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
70 x 100 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Richard E. Miller IV

Hommage an Richard E. Miller IV
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
70 x 100 cm
2018

Detlev Foth

top Akt Dezember XII

Akt Dezember XII
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Rock 'n' Roll III

Rock 'n' Roll III
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Akt Dezember XIII

Akt Dezember XIII
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Akt Dezember XIV

Akt Dezember XIV
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Rock 'n' Roll IV

Rock 'n' Roll IV
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Akt Dezember XV

Akt Dezember XV
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth

top Hommage an Vilhelm Jacob Rosenstand I

Hommage an Vilhelm Jacob Rosenstand I
Kohle, Aquarell Wachs - und Ölpastell auf Papier
100 x 70 cm
2018

Detlev Foth